Digər

Aforizmlər

 • Azərbaycan xalqı bəşər tarixinə böyük, dahi simalar bəxş etmişdir.
 • Azərbaycanın bu gün müstəqil yaşaması üçün sovet dövrü böyük əsas yaratmışdır.
 • Gərək biz tariximizi heç vaxt unutmayaq, onun hər səhifəsinə hörmətlə, ehtiramla yanaşaq.
 • Doğma vətən torpağına vətəndaşlıq borcumu yerinə yetirməyə gəlmişəm.
 • Biz müstəqil Azərbaycan kimi əzəmətli bir abidənin təməlini qoyuruq, onu qururuq, yaradırıq.
 • Respublikamızın zəngin istehsal imkanlarından səmərli istifadə etmək lazımdır.
 • Ağcabədililər torpağa ürəkdən bağlı, zəhməti və əməyi sevən adamlardır. 
 • Azərbaycanın hər guşəsi bizim üçün əzizdir.

 

Büst

 • Heydər Əliyev

 

Emblem

 • Heydər Əliyev və Azərbaycan. Konfrans, 3 may 2008-ci il.

 

Gül

 • Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev cənabları tərəfindən Ulu Öndərin abidəsi önünə qoyulmuş gül dəstəsi. Ağcabədi, 17.01.2008.

 

Təqvim

 • Heydər Əliyevin 85 illiyi ilə əlaqədar çap edilmiş təqvim.

 

Marka

 • Heydər Əliyevin 85 illik yubileyi ilə əlaqədar hazırlanmış marka. – 3×4 – 9 ədəd
 • Heydər Əliyevin 85 illik yubileyi ilə əlaqədar hazırlanmış marka. – 14×10

 

Zərf

 • Heydər Əliyevin 85 illik yubileyi ilə əlaqədar hazırlanmış zərf.