Sənədlər

Attestat

  • Naxçıvan şəhəri internasional məktəbi №2027, 1939.

Şəhadətnamə

  • Leninqrad, 1950.

Diplom

  • ADU №395531, 20.12.1957.

Vəsiqə

  • Baykal-Amur Magistralının açılışı ilə əlaqədar verilmiş medalın vəsiqəsi, 28.04.1984. 

Bilet

  • Baykal-Amur Magistralının ilk sərnişin bileti.

Şəhadətnamə

  • Baykal-Amur Magistralının tikintisində iştirakına görə.